வாட்டர்ஜெட் கட்டிங்

உயர் அழுத்த நீர் ஜெட் மூலம் வாட்டர்ஜெட் வெட்டுதல், கணினியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தன்னிச்சையாக பணியிடங்களை செதுக்க முடியும், இது சாதாரண வெப்பநிலை சூழலில் செயல்முறை முடிவதால் பணியிடங்களின் உடல் மற்றும் இரசாயன பண்புகளை குறைவாக பாதிக்கிறது. இதற்கிடையில் புதைக்காமல், குறுகிய மடிப்பு, சுத்தமான மற்றும் சுற்றுச்சூழல்.

செயல்முறை வரம்பு
தட்டு/தாள் தடிமன்: < 120 மிமீ
அகலம்: < 4000mm
நீளம்: < 12000mm
மடிப்பு அகலம்: 2 மிமீ - 2.7 மிமீ
சகிப்புத்தன்மை: -1 மிமீ - 1 மிமீ, -2 மிமீ - 2 மிமீ

வாட்டர்ஜெட் கட்டிங்
வாட்டர்ஜெட் கட்டிங்