பிளாஸ்மா கட்டிங்

பிளாஸ்மா வெட்டுதல் என்பது சிக்கனமான வெட்டும் செயல்முறையாகும், இது உலோகக் கீறலில் உயர் வெப்பநிலை பிளாஸ்மா வெப்பத்தை உள்ளூர் உலோக உருகுவதன் மூலம் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் அதிவேக பிளாஸ்மா உந்தத்தால் உருகுவதை விலக்குகிறது.

பிளாஸ்மா வெட்டு எப்போதும் குறைந்த துல்லியமான வெட்டு தேவை அல்லது பெரிய தடிமன் மற்றும் அதிவேக அம்சங்களுடன் பெரிய அளவு தட்டு.

தட்டு/தாள் தடிமன்: 6 மிமீ - 120 மிமீ
அகலம்: < 3000mm
நீளம்: < 12000mm
மடிப்பு அகலம்: 5 மிமீ - 12 மிமீ
சகிப்புத்தன்மை: -3 மிமீ - 3 மிமீ

பிளாஸ்மா கட்டிங்
பிளாஸ்மா கட்டிங்