துருப்பிடிக்காத எஃகு சப்ளையர்கள்

இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள்

இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்களுக்கான துருப்பிடிக்காத எஃகு பயன்பாடு பின்வரும் புலத்தில் அடங்கும்:
1. பெட்ரோ கெமிக்கல் உபகரணங்கள், டைஸ்டஃப் இரசாயன உபகரணங்கள், மருந்து இரசாயன உபகரணங்கள், டவர் பேக்கிங்
2. ரயில், கப்பல் குழாய் பாதை, கழிப்பறை பகுதி, வண்டி, தட்டு, ஏணி போன்ற போக்குவரத்து உபகரண உற்பத்தி
3. ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி மற்றும் போக்குவரத்து உபகரணங்கள்
4. மின் உற்பத்தி உபகரணங்கள்
5. உணவு தயாரிக்கும் உபகரணங்கள்
6. மருந்து இயந்திரங்கள்
7. நீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து
8. பிற இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள், பிஸ்டன் ரிங் ஸ்பேசர், என்ஜின் கேஸ்கெட், ஜவுளி பாகங்கள்

இயந்திரம் & உபகரணங்கள் - டவர் பேக்கிங்
டவர் பேக்கிங்
இயந்திரம் & உபகரணங்கள் - என்ஜின் கேஸ்கெட்
என்ஜின் கேஸ்கட்
இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் - பிஸ்டன் ரிங் ஸ்பேசர்
பிஸ்டன் ரிங் ஸ்பேசர்

ஒரு இலவச மேற்கோள் கிடைக்கும்