மேற்பரப்பு பாதுகாப்பு

துருப்பிடிக்காத எஃகு பொருட்கள் மேற்பரப்பு பாதுகாப்புக்காக, பொதுவாக PE / PVC படம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
படத்தின் தடிமன் 20um - 120um, எஃகு தயாரிப்பு லேசரால் வெட்டப்பட்டால், லேசர் பி.வி.சி பயன்படுத்தப்படும்.

படம்: PE, PVC, PI, Laser PVC
தடிமன்: 20um - 120um
நிறம்: நீலம், நீலம் & வெள்ளை, கருப்பு & வெள்ளை

Surface Protection