தொழிற்சாலை / கிடங்கு காட்சி

4,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்ட, இப்போது 15 க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் குழுவை ஏற்றுமதி வணிகத்திற்கு விசேஷமாக பொறுப்பேற்றுள்ளோம், இது 2018 ஆம் ஆண்டில் 80 மில்லியனைத் தாண்டிய வருடாந்திர விற்பனை எண்ணிக்கை, மொத்தம் 40,000 மெட்ரிக் டன் உலோக பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன, தற்போது 100% ஏற்றுமதி செய்கின்றன உலகளவில் எங்கள் உற்பத்தி.